20160326_105338

ФИЗИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАЧЕСТВОТО СИЛА

Силата като качествена характеристика на движенията се определя като способност да се преодолява външно съпротивление или да им се противодейства чрез мускулни усилия. Следователно тя се определя от величината на напрежението,  което мускулите могат да развият при съкращението си.
Силата на мускулните съкращения има голямо значение както за изпълнението на движенията, така и за спортните постижения. Тя се проявява в различни форми в зависимост от начина на преодоляване и големината на съпротивленията.
В случаите, когато се увеличава вътрешното напрежение на мускула без да се променя дължината му, се извършват изометрични съкращения.
Поддържането на такъв вид силово напрежение  е свързано със СТАТИЧНО УСИЛИЕ, а упражненията изпълнявани в такъв режим се наричат СТАТИЧНО СИЛОВИ УПРАЖНЕНИЯ. Те могат да обхващат по-голям или по-малко брой мускулни групи.
В много случаи преодоляването на съпротивлението е свързано с извършване на движения изпълнявани с определена скорост или честота. Тогава се извършва ДИНАМИЧНО УСИЛИЕ, а упражненията от този тип се означават като ДИНАМИЧНОСИЛОВИ или СКОРОСТНОСИЛОВИ. Динамичното усилие може да бъде КОНЦЕНТРИЧНО (преодоляване на външно съпротивление, при което дължината на мускулните влакна се скъсява) или ЕКСЦЕНТРИЧНО (проявява се като възпиращо разтеглянето на мускула под действие на външно съпротивление).
Както при статичната, така и при динамичносиловата работа времето, за което може да се поддържа дадения вид дейност, отразява издръжливостта към този вид натоварване. Затова трябва да се различава ИЗДРЪЖЛИВОСТ към статичносилови и динамичносилови натоварвания.
Трудно могат да бъдат посочени спортни дисциплини, при които да се проявява само един от посочените видове сила. Те имат значение за почти всички видове спорт независимо от това, че относителният им дял при различните физически упражнения е различен. От тази гледна точка тренировката за сила на един спортист обхваща
развиването на всички форми на нейното проявление.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *